Naši průvodci

117303719_1156111328098559_7497877404610

Tomáš Merlin Ježek

Můj otec si říkal Hledač Pravdy a tak jsem vyrostl v prostředí, které by se dalo nazvat spirituálním. Procházeli jsme od jednoho učení ke druhému a přestože jsme v každém nacházeli shodné prvky, touha po Pravdě nebyla nikdy uspokojena. Sám jsem v osmnácti obrátil svojí pozornost k šamanismu, ale po nějaké době i to opadlo, ještě jsem na to nebyl dostatečně zralý. Krátce po dvacítce jsem zanevřel na veškerou spiritualitu a vydal se cestou studia vědy. Měl jsem období celé jedné dekády, kdy jsem nasával jako houba informace ze všech možných vědních oborů. Fascinovala mě evoluce, kvantová fyzika a psychologie. Vyvrcholilo to studem Humanitních věd na Univerzitě Karlově, kde jsem myslel, že najdu konečné odpovědi na mé existenční otázky a to hlavně v psychologii. Ale ani to se neukázalo jako cesta k Pravdě. Ty dvě cesty - cesta vědy a cesta duchovní se nakonec integrovaly a pochopil jsem, že tu nikdy nebyly dvě cesty. Byl jsem tu jen já, stojící uprostřed Světa. Já jsem ta cesta, jsem všemi cestami a zároveň i tím, kdo po nich kráčí. Po letech jsem se přestěhoval na samotu, kde jsem se vykašlal na všechny cesty, vědecké i duchovní a věnoval jsem se pouze praktickým záležitostem, jako je nosit vodu, rýpat se v zemi, štípat dříví. Ztišil jsem se. Pozoroval jsem, učil jsem se ze zkušeností, tvořil jsem. Znovu jsem začal se šamanskými cestami, obrátil jsem svoji pozornost ke kořenům a přirozenému řádu věcí. Žití v přítomnosti a jakýsi pocit autentičnosti a taky příroda, mě začali proměňovat. Už bez úsilí, bez snažení něco hledat, najít, bez otázek. Prostě jen tak, přirozeně, jako když vyroste strom a pak začne kvést. Mojí cestou se stala sama přirozenost a důvěra v proces, kterým se děju. Opustil jsem osobní drama a důležitost a na jejich místě přirozeně vykvetla lehkost a úcta. Pokud je tu něco, co určuje moje kroky, je to pravdivost a soucit. Přeji každé bytosti, aby dospěla k mentální svobodě, probuzení se ze sna sebedůležitosti, příběhu o fiktivním já, které má něco pod kontrolou. Když jsem to dokázal já, dokáže to každý.  

 


 

Provozuje:

Eliška Ježková,

IČO 08057621,

Kozelská 56, 266 01 Beroun

  • Blog.cz Tomas Merlin Jezek
  • Soundcloud profil Thomas Merlin
  • Youtube kanál Cesta k celistvosti
  • Facebook profil