Vědomí je realita


Vědomí je jediný proces, který lze skutečně zažívat. Všechny ostatní procesy je možné prožívat pouze prostřednictvím této základní substance Bytí. Cokoliv "mimo" vědomí je pouze odrazem vytvořeným ve Vědomí, které takto prožívá samo sebe. Dělení na subjekt a objekt je pouze zdáním, iluzí. Nelze prožívat nic jiného, než Sebe, vlastní vědomí a nekonečné množství odrazů v něm. Je to jako když sám na sebe namířím kaleidoskop a zapomenu, že se dívám sám na sebe. To je klam "vnější" reality. Jediná Realita je prožívání Sebe Sama. Přikládám-li význam klamné realitě, žiji v Samsáře, která vede k utrpení. Realitou se tedy pro mne stává to, čemu přikládám Význam. Klamná realita zákonitě povede k utrpení, protože je pomíjivá. Probuzení ze sna Samsáry spočívá v jednoduchém uvědomění, že Já jsem tvůrcem Samsáry, která je jen odrazem na vodní hladině nekonečného Vědomí-Já. Já Jsem Vědomí. U-vědomuji si To.177 zobrazení

Provozuje:

Eliška Ježková,

IČO 08057621,

Kozelská 56, 266 01 Beroun

  • Blog.cz Tomas Merlin Jezek
  • Soundcloud profil Thomas Merlin
  • Youtube kanál Cesta k celistvosti
  • Facebook profil