Had, panter a orel: tři úrovně vědomí

V jihoamerické šamanské tradici se hovoří o třech úrovních vědomí. Podle toho, jaké v člověku zrovna převládá, můžeme pak hovořit o třech typech lidí. Lidé-hadi, lidé-panteři, lidé-orli. V přeneseném smyslu o tom hovoří také starověká indická tradice, konkrétně Bhagavadgíta rozlišuje na ty, kteří se narodili ve znamení nevědomosti, ti, kteří se narodili ve znamení vášně a ti, kteří se narodili ve znamení Boha. Tyto tři úrovně vědomí nemají úplně ostré hranice a za určitých okolností se dají překračovat.

Šamanský obraz lidu kmene Huicho. Huicholové se označují jako Virarica, což volně přeloženo znamená lid, který léčí. Jedná se o malý kmen čítající asi 35 000 členů, který obývá odlehlou oblast v horách Sierra Madre ve středním Mexiku. Říká se, že jsou posledním přeživším severoamerickým domorodým národem, jenž si přes veškerá úskalí moderní doby zachoval svou tradiční kulturu a praktiky.

Ne každý zapadne do jedné z kategorií a je to přirozené. Vývoj vědomí nelze kategorizovat a neprobíhá ve skocích. Dá se tudíž říct, že většina lidí je někde na cestě mezi těmito úrovněmi. Nedělejte si tedy starosti s tím, že vlastně nevíte kam byste se jednoznačně zařadili. Orel by právě nějaké úrovně vůbec neřešil, ví, že stačí být sám sebou, teď a tady.

Lidé-hadi jsou přízemní. Had nemá končetiny a tak se musí plazit po břiše. Neustále se drží při zemi, odkud se dívá na svět. Tato úroveň vědomí je v lidském mozku v přímém spojení s tzv. plazím mozkem. Jedná se o mozkový kmen a zadní mozek. Tyto části máme společné s plazi, proto se jim říká plazí mozek. Jsou zde uložené nejzákladnější instinkty lidského těla, jako je dýchání, polykání, krevní tlak apod. Indická tradice hovoří o lidech narozených ve znamení nevědomosti. Do této úrovně spadá většina lidí na této planetě. Lidé, kteří se zajímají jen o naplnění základních potřeb - jíst, pít, spát, souložit. Jejich život se točí v jednoduchém kruhu. Své potřeby uspokojují pokud možno okamžitě.Lidé-panteři jsou silní, cílevědomí, vášniví, jednají plánovitě. Panter je vybavený k tomu, aby byl predátorem. Našlapuje tiše, útočí ze zálohy. Jeho pohyby jsou bezchybné, strategie smrtící. Panter již na svět shlíží z větší výšky a na kořist číhá na stromech, odkud vídí přicházet každé zvíře kráčející nebo plazící se po zemi. Mají tedy větší rozhled, než lidé-hadi, které nepřekonává jen v jediné věci - v jejich počtu. Lidé panteři jsou silní a velmi dobře si toho jsou vědomi, jsou tedy egocentrici. Přitahuje je moc a bohatství. Jsou schopni neuvěřitelných výkonů, což mnoho obyčejných lidí může imponovat. Dnešní svět je prakticky ovládán takovými lidmi. V současné době je společnost po ekonomické a politické stránce nastavená tak, že jsou lidé-panteři zvýhodňováni, jsou dáváni ostatním za vzor. Tito lidé se dostávají na vysoká politická místa i na vysoká místa ve velkých firmách a nadnárodních korporacích. V indické tradici se tato úroveň vědomí shoduje s lidmi, kteří se narodili ve znamení vášně. Tito lidé jsou pod silným vlivem svých vášní, ale nedělá jim problém odložit své uspokojení na později. Rádi jedí, souloží, rádi ovládají druhé, doslova si užívají každý požitek. Jsou pro to schopni udělat velké věci a umí si to také náležitě užít. Jejich ego je velmi silné. Mají rádi soupeření a neradi prohrávají. Védy hovoří o tom, že takový člověk se nakonec může stát i démonem.Lidé-orli jsou naprosto svobodní. Jako jediní jsou schopni bezusilovného dosahování cílů. Shlížejí na svět z výšky, odkud ho pozorují ostrým zrakem. Z této výšky není rozdílu mezi pozemními tvory. Od hada až po pantera - všichni jsou připoutaní, chybí jim širší pochopení, nevidí souvislosti, které vidí z této výšky on. Orel ale většinu dne netráví kroužením po obloze. Najdete ho sedět na skalní římse, daleko od jakéhokoli nebezpečí. Teď vypadá jako jakýkoli jiný pozemní tvor. On ale jen tak nedřepí, nýbrž vyčkává. Jako pokojný bojovník je ve střehu a čeká na vhodnou příležitost, neplýtvá energií. Jakmile příležitost přijde, okamžitě bezchybně zareaguje a když je po všem, opět se stáhne a vyčkává dál. Orel čeká na vhodný vítr. Jakmile ucítí stoupající sloup vzduchu, prostě jen rozprostře svá velká křídla, natáhne každý svůj brk a nechá se bez jediného mávnutí křídly pomalu vynést stoupajícím vzduchem. Stoupající vzduch představuje vlastně okolnosti, křídla představují genetickou výbavu a zkušenosti. Člověk-orel vypadá jako obyčejný človíček, ale je bdělý. Jakmile přijde vhodný vítr, roztáhne svá křídla a nechává se unášet na vlně přítomného okamžiku. Jedná zcela dle přirozenosti, neklade odpor, ani to nepřehání s úsilím. Má všechno, co je potřeba, proto nemusí o nic usilovat. V indické tradici jsou to lidé narození ve znamení Boha. Křesťané by řekli, jsou to lidé, na které sestoupil Duch svatý. Jsou to ti, které ostatní nazývají osvícení nebo probuzení.Nejsnáze rozeznatelní jsou panteři. Poznáme je na první pohled, někdy ani nemusí mluvit, vyzařuje z nich síla a sebejistota. Mezi hadem a orlem nemusí být na první pohled vidět rozdíl. Orlův přístup spočívá také v jednoduchosti a když sedí, vypadá jako pozemní tvor. Had ale jedná z nevědomosti a připoutanosti. Orel se odhalí ve chvíli, kdy přijde "vhodný vítr". Nemusí ani vědět, že je právě orlem, ani že nastal vhodný vítr pro roztažení křídel. Stačí, když naslouchá své přirozenosti a všechno se děje tak nějak samo. Lidé kolem něj pak říkají: teda ty máš ale štěstí! Není to štěstí. Orel jen jde Životu naproti a Život na to reaguje.


401 zobrazení

Provozuje:

Eliška Ježková,

IČO 08057621,

Kozelská 56, 266 01 Beroun

  • Blog.cz Tomas Merlin Jezek
  • Soundcloud profil Thomas Merlin
  • Youtube kanál Cesta k celistvosti
  • Facebook profil