Symfonie bytíJe jen to, co je. Nepřetržitý proud vjemů, který je jako vlnky na oceánu, každá se svým počátkem, vrcholem a koncem, vlnění, které je samo sobě smyslem a nikam nesměřuje, jen je, naplněno samo sebou. Tato symfonie pomíjivosti se odehrává na pozadí čistého vědomí, podobně jako film v kině běží na bílém plátně. Plátno je prázdné, nemá žádnou podstatu a přitom, potencionálně obsahuje všechny podstaty, všechny filmy, celý oceán neprojeveného. Není nic mezi tím, co je, a vědomím. A přesto, věříme, že je. Jedna vlnka z nekonečného proudu dění, jedna postava z filmu na plátně, si usmyslela, že je víc, než ostatní vlnky/postavy a vše, kam jen dohlédne, jí patří. Moje země, moje auto, moje žena, moje děti, moje tělo, moje myšlenky, moje cesta, můj život... Tato sebestřednost a sebedůležitost určité vlnky/postavy, která se vydělila z jednoty a rovnosti s ostatními, zamlžuje pravdivé vidění a způsobuje utrpení. Vlnka/postava si totiž vzala do hlavy, že aby byla šťastná, musí kontrolovat to, co je. Musí to vylepšit, protože to, co je, není pro ni dost dobré. Vytvořila koncept budoucnosti, kde se nachází její cíl, kdy si bude moci konečně oddychnout a kam je třeba směřovat, aby se naplnil její příběh. A koncept minulosti, kde se její příběh potvrzuje a všechny křivdy zde znovu a znovu ožívají, aby jí byly hnacím motorem. Není to sice žádný med, ale pořád lepší, než žít život beze smyslu. Jaký smysl však má symfonie? Nachází se někde v budoucnosti, v poslední sloce? Nebo první, na kterou budu zbytek symfonie sentimentálně vzpomínat? Jaké revoluční zjištění, že jsem pouhou součástí symfonie pomíjivosti a že jsem se utrhl a svůj part hraji útrpně nebo pompézně, však zcela mimo soulad s celkem a ještě si na tom zakládám. Co teď, když vše, co jsem dosud dělal, najednou postrádá smysl? Rozhlédni se, zaposlouchej se, místo boje o své místo na Slunci, nalaď se na symfonii a prostě tanči, pro tanec samotný. Je jen to, co je, na pozadí prázdného vědomí, a není nic mezi tím. Tanečník mizí a zůstává jen tanec. Tanec v nehybnosti a nehybnost v tanci... Pohyb v klidu a klid v pohybu... Forma v prázdnotě a prázdnota ve formě... děješ se...

152 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Provozuje:

Eliška Ježková,

IČO 08057621,

Kozelská 56, 266 01 Beroun

  • Blog.cz Tomas Merlin Jezek
  • Soundcloud profil Thomas Merlin
  • Youtube kanál Cesta k celistvosti
  • Facebook profil