Svět dvou protikladů

Muž a žena jsou jako oheň a voda. Oheň, rozpínající se živel, teplo a pohyb, ohromná silná a dynamická energie. Nese poselství záměru a transformuje vše, co už neslouží k dobrým účelům. Je to neustálá změna a pohyb směrem ven. Oheň a vítr jsou živly našeho vědomí, svým světlem mění hlubokou temnotu v nás a vynášejí ji na povrch.

Oheň a vzduch jsou živly mužského principu. Proto se mužská esence nachází na povrchu našeho vědomí. V myšlenkách a analýzách, při pozornosti zaměřené na naplňování úkolů a dosahování cílů. Mužský princip obsahuje vše, co je jasné, vědomé, teplé, uchopitelné, logické a rozpínající se. Voda zastupuje ženský princip a její esence je vtahující, magnetická, temná, neuchopitelná, neohraničená a leží pod povrchem, uvnitř, v hloubce našich emocí, pocitů a podvědomého bytí. Znázorňuje nekonečný a neohraničený prostor, čistý silový potenciál, který je jako věčně plnící se nádoba bez tvaru a času. Proto jsou ženy často tak nelogické, jsou citlivější než muži, jsou také více intuitivní a nepředvídatelné. Kreativní žena je jako divoká síla přírody, stále se z ní rodí nové formy a jiné zanikají.

V ideálním případě tyto síly v nás spolupracují, podporují se a navzájem se doplňují. Ženská esence duše následuje mužský záměr a vyživuje ho svojí silou. Mužské vědomí čerpá energii z nekonečných vod ženských emocí, podvědomých impulzů a hlubokých instinktivních sil naší duše.

Ženy jsou svojí podstatou psychicky silnější než muži, aby mohly dávat a uchovávat život. Muži jsou silnější na povrchu, ženy uvnitř. Je to žena, kdo rozhoduje o životě nebo smrti a je s nimi hluboce propojená. Snad proto se muž v dávných časech začal cítit méněcenný. Musel si ženu fyzicky i psychicky podmanit, potlačit její sílu a dostat ji pod svoji kontrolu. Důvodem byl jeho strach z neznámého, z její síly a temnoty, kterou nese ženský princip. Proto na celá staletí lidstvo potlačilo ženu doslova do stínu a muž začal dobývat celý svět. Žena se naštěstí postupem času vymaňuje ze své závislé pozice. V západním světě odpojením od přírody však ztratila spojení se svými zdravými instinkty, se zdrojem vlastní síly a kreativity. Proto jsou ženy dnešní doby tak zmatené a unavené, že začaly napodobovat muže namísto toho, aby jej doplňovaly.

Ženy západního světa se v určitých oblastech snaží mužům vyrovnat, ale zároveň podvědomě cítí, že tím zrazují samy sebe a přistupují na mužskou hru a boj o své místo ve světě. Při vymezování vůči své závislé pozici ale zapomněly na svoji původní přirozenost a hledají uplatnění v mužském světě. Odpojením od přírody ztratily spojení s cykly přírody a svým tělem. Proto se jejich energie brzy vyčerpá a ony se budou muset vrátit zpět ke své láskyplné, citové, přijímající a vyživující podstatě. Žena je jako velká nádoba, plná emocí, vášní, touhy, lásky, klidu, péče a přetékající kreativity. Je nekompromisní jako sama matka příroda. Pokud je zdravá a dobře spojená se svou instinktivní povahou, pak je pro muže jako studna, která dává živou vodu. Stane se zrcadlem mužovy moudrosti a jeho vnitřního směřování. Skrze ni přichází moudré poznání přítomnosti a muž v ní může číst jako v knize. Aby dnešní žena získala tuto kvalitu, je třeba následovat záměr, vedoucí k rozvoji vnitřní moudrosti. Je to cesta introspekce a vědomého nazírání pod povrch běžného vědomí. Tato cesta je pro každou ženu individuální a vede často přes temná místa v duši, protože aby se mohla naplnit silou, potřebuje nejdříve v sobě rozpustit nahromaděné napětí a bolest, vzniklou z emočních dětských zranění a nahromaděním karmy. Zaměří-li žena pozornost do svého nitra, bude se setkávat se svou vlastní bolestí z minulosti a ta se bude postupně uvolňovat a měnit v poznání a sílu. Žena se vrátí ke svým původním duševním darům, talentům a kreativitě. Díky laskavému přístupu k sobě samé získá skutečné sebevědomí a vnitřní stabilitu. Rozpustí staré mentální vzorce a přestane manipulovat se svým okolím, dostávat se do role oběti a soupeřit. Začne vyzařovat svoji autentickou ženskou a silnou energii, která bude postupně proměňovat celé její okolí. Žena je nositelkou energie, muž ji zpracovává a přináší do světa. Podle úrovně vědomí muže a jeho napojení na božský zdroj bude muž vykonávat službu pro ostatní bytosti a planetu, k tomu však potřebuje dostatečnou sílu a sebejistotu. Tuto sílu dokáže čerpat z lásky a citu ženské esence. Muž, který je oddaný pravdě a touze po poznání, bude mít laskavou ženu, která mu bude dodávat dostatek inspirace pro jeho bohulibé projekty. Muž, který si neuvědomuje sám sebe, je ovládaný strachem a má touhu bojovat a srovnávat se, protože mu chybí sebevědomí. Proto může jednat agresivně a takový muž bude přitahovat ženu-oběť. Úkolem nevědomého muže je rozpoznat v sobě roli oběti a pachatele a převzít zodpovědnost za své jednání a vytváření vlastní reality. V naší duši se nachází mnohé osobnosti, méně či více vědomé. Některé z nich například mohou kopírovat osudy našich předků, s některými se plně ztotožňujeme a jiných bychom se nejraději zbavili. Naše duše je jako džungle, kde jednotlivé síly mezi sebou zápasí o přežití. Poskytneme-li láskyplnou pozornost všem svým vnitřním rolím, můžeme přeměnit nepřehlednou džungli naší psyché v rajskou zahradu. K tomu je dobré si uvědomit, že mezi mužem a ženou dochází k silnému zrcadlení, které dříve či později vytáhne na povrch naše stínové složky, potlačené a nevědomé způsoby jednání a myšlení. Proto mezi mužem a ženou, kteří se milují, nastávají konflikty, aby se byli schopni konfrontovat s nevědomými silami duše, poznat je, přijmout a integrovat do vědomého systému. Tím se stávají stále celistvějšími a více spojenými se svým vyšším já, které je postupně vede k božskému uvědomění.


Abychom mohli plně osvobodit svého vnitřního muže od chování založeného na strachu, je třeba stále sledovat záměr za svými slovy, myšlenkami a činy. Abychom mohli znovu oživit svoji vnitřní ženu, je třeba navrátit se ke svým původním instinktům skrze své tělo a prožívání emocí. Tím pozvedneme své vědomí a budeme tak postupně harmonizovat všechny své vztahy.
O autorce:

Radka Svobodová je lektorka osobního rozvoje, zabývající se vztahy a komunikací, používá principy neduální terapie, voice dialogu a přepisu limbického otisku.


223 zobrazení

Provozuje:

Eliška Ježková,

IČO 08057621,

Kozelská 56, 266 01 Beroun

  • Blog.cz Tomas Merlin Jezek
  • Soundcloud profil Thomas Merlin
  • Youtube kanál Cesta k celistvosti
  • Facebook profil