Prvotní rozdělení

Aktualizace: 14. led 2019

Od té doby, co se před pěti měsíci narodil můj syn, zažívám něco, co by se dalo nazval "vědomé rodičovství". To jsem u mých starších dětí (12 a 14 let) takto nezažíval. Už od narození spolu komunikujeme a já vědomě pozoruji, jak se utváří jeho prožívání. V korespondenci s mým vlastním prožíváním jsem došel k tomuto.

Když se živá bytost narodí, vnímá svět jednolitě. Nějaký čas mu trvá, než začne svůj vnitřní svět, své prožívání, svět věčnosti a jednoty, rozdělovat na "já" a "nejá". Postupně třeba přichází na to, že ta věc, co se občas mihne okolo, je jeho ruka a že ji může ovládat. Ale je tu taky spousta věcí, které sebou míhají a to není já. Prvotní rozdělení vnitřního světa, je vznikem a vstupem živé bytosti do duality já-nejá. Všechny věci nejá začne postupně dělit na menší a menší části a později je začne pojmenovávat. A tak z prvotního rozdělení na já a nejá, začíná to nejá růst a růst a růst, kdežto já zůstává stále stejné a neměnné. A taky tiché. Prosté bytí bez přívlastků, které je přítomné na pozadí všeho, co človíček zažívá. Jak ale rozdělování nejá pokračuje, soustředí se človíček na tuto část existence, kde rozdělené začíná vzápětí hodnotit, posuzovat, oddělovat a zase spojovat, vytvářet nové, složitější, vymakanější a smysluplnější rozdělení, pojmenování, hodnocení, až zapomene, že jde jen o jeden jediný svět, který byl na počátku rozdělen na já a nejá. Vyhnání z ráje. Jako dospělý pak přistupuje na hru, která kolem něj panuje, prostě proto, že je vlečen svou minulostí a minulostí svých rodičů a jejich rodičů, minulostí celých národů a života jako takového. Sám sebe zakleje do pozice oběti, otroka systému, kterému odevzdává svoji moc, a který ve skutečnosti neexistuje. Je výsledkem přebujelého rozdělování a posuzování všech bytostí, které se narodili před ním. Přeji všem živým bytostem, aby ještě předtím, než tento velký tyjátr jejich osobního života skončí, aby se zastavili a uvědomili si, kde to všechno začalo a kdo ve skutečnosti za všemi těmi příkrovy a maskami jsou. Aby si uvědomili, že stačí jen otevřít dlaň a všechny ty sračky, kterých se tak křečovitě drží, prostě pustit. Sebe pustit nelze, tak není třeba si dělat obavy. JÁ JSEM TEN, KTERÝ JEST, aby stálo na počátku každé jejich myšlenky a každého jejich činu, který pak už nebude výsledkem toho, co si nesou z minulosti a co v sobě potlačili, ale výsledkem toho, co povstává z podstaty bytí, z jejich já. A aby viděli to samé i ve druhých lidech a přáli všem bytostem bez rozdílu stejné uvědomění.78 zobrazení

Provozuje:

Eliška Ježková,

IČO 08057621,

Kozelská 56, 266 01 Beroun

  • Blog.cz Tomas Merlin Jezek
  • Soundcloud profil Thomas Merlin
  • Youtube kanál Cesta k celistvosti
  • Facebook profil