Postav se za své pocity

Jako je pro muže důležité, aby mohl naplňovat a uskutečňovat své vize, pro ženu je zase téměř nutné, aby mohla sdílet a projevovat své pocity. Dnešní společnost však stále ještě přeceňuje aktivitu a myšlení na úkor světa pocitů a emocí. Jestliže v partnerském vztahu chybí rovnováha v naplňování obou principů a ženě není umožněno, aby s mužem sdílela svůj vnitřní svět, vedla ho k jeho pocitům a přijetí jeho vlastního stínu, vztah začne stagnovat a zůstane na povrchu, v rovině konceptů a módu přežití. Pokud žena nevyjadřuje a nesdílí své pocity, pak se v její vnitřní vodě začne tvořit na povrchu kal, který časem bude zapáchat a hnít. Tím se stane pro muže ještě méně přitažlivou a bude více odmítaná, zoufalá a vyčerpaná.

Jsme většinou zvyklí na to, své emoce potlačovat, zvlášť ty negativní, jako strach nebo hněv, a schovávat se za masku síly, pozitivního myšlení, vnějšího úspěchu, nebo upadáme do role oběti a pak své okolí manipulujeme pocity viny. To vše se děje důsledkem toho, že mužský princip: analyzování, škatulkování, hodnocení a nálepkování, rozdělování na pozitivní = chtěné a negativní = nechtěné, ovládl ženský princip: naše nejpřirozenější prožívání, které leží v oblasti emocí.


Každý člověk v sobě nosí obě polarity, pro každého je přirozené myslet i cítit. Ale myšlenky jsou v dnešním světě vysoce ceněné a hodnotné, dokonce se za ně platí zlatem, kdežto pocity a emoce jsou onou kalnou vodou, kterou si doma nejraději zametáme pod koberec. Emoce a cítění, intuice a moudrost se však nacházejí více v ženském vědomí.


Každý vztah je jako spojená emoční nádoba. Potlačuje-li jeden z partnerů své pocity, o to intenzivněji je projevuje ten druhý. A pokud si je nedovolí projevit ani jeden, zbude tento nelehký úkol na jejich děti. Proto je nutné, aby se ženy postavily za své pocity a dovolily si je více projevovat. Pro muže to může být tvrdá zkouška jejich vlastního odhodlání k duchovnímu růstu a k přijetí jejich negativní ženské části, neboli vlastní nevědomé polarity. Je to však zároveň zkouškou síly i pro samotné ženy, protože jsou zvyklé své emoce neprožívat, hodnotit a manipulovat proto, aby se cítily více přijaté svým okolím.

Nemocná konzumní společnost neocení ženský princip spolupráce, hlubokých citů, empatie a lásky. To je úkolem každého jednotlivce zvlášť. Překonat komfortní zónu a postavit se sama za sebe, navzdory názorům okolí, s rizikem, že ztratím partnera, rodinu, ty, na kterých mi nejvíc záleží.


Ženo, pokud jsi schopná takového činu, možná ztratíš pár lidí kolem sebe, ale najdeš svoji sílu a celistvost. Tvoje polarity se vyrovnají a ty budeš zakoušet život v harmonii a lásce. Takové vyzařování ti přitáhne do života ty správné lidi, kteří tě budou podporovat a nebudou hodnotit tvé nálady ani city. Stojí to za to.


Návrat ženského principu je v této době krajně důležitý pro celou naši planetu. Mezi lidmi je nutné obnovit cítění, respekt, soucit a spolupráci, jinak nás čekají krušné časy.

320 zobrazení0 komentář

Provozuje:

Eliška Ježková,

IČO 08057621,

Kozelská 56, 266 01 Beroun

  • Blog.cz Tomas Merlin Jezek
  • Soundcloud profil Thomas Merlin
  • Youtube kanál Cesta k celistvosti
  • Facebook profil