Já jsem, co jest


Je tu jedna věc, kterou je třeba stále připomínat, ať si myslíme, že jsme na tom na naší cestě za Absolutní Pravdou jakkoliv dobře nebo špatně. Jsou mezi námi lidé, kteří v tomto stavu vědomí žijí nepřetržitě, takovým lidem říkáme "osvícení". To tajemství spočívá v jedno-duchém: "já jsem, co jest." Všichni bohové, Ďábel i Bůh, Otec i Syn, Pravda, Láska i Temnota, vše jsem Já. A zároveň jsem Prostorem, kde se toto vše odehrává. JÁ JSEM. Vše projevené je já projevující se v Já. Zpočátku je obtížné si to udržet a je třeba k tomu zapotřebí vyvíjet úsilí, což se časem ukáže jako kontraproduktivní. Vědomé bytí se otevírá spíš tehdy, když vše pustím. Dokonce musím pustit i samotnou snahu o dosažení osvícení jako takového, respektive naší představy o ní. Našich představ o druhých lidech, jejich cestách, egu, dobru, zlu, Pravdě, Lásce, Temnotě... představ o všem, co Jest. Ono to nepřestane existovat ve chvíli, kdy se pustíme představ o tom. Vše bude existovat dál, jenom svobodně. Tím, že dáváme Svobodu celému našemu vnitřnímu prostoru, všem představám o všem a necháme je být, čím jsou, dáváme zároveň nejvyšší požehnání nám samotným, totiž - dáváme si Svobodu. Být osvícený je něco jako být naprosto a zcela Svobodný. A tuto Svobodu si ten dotyčný dává sám. Ve chvíli, kdy si Natrvalo Uvědomí Já Jsem Co Jest.


42 zobrazení

Provozuje:

Eliška Ježková,

IČO 08057621,

Kozelská 56, 266 01 Beroun

  • Blog.cz Tomas Merlin Jezek
  • Soundcloud profil Thomas Merlin
  • Youtube kanál Cesta k celistvosti
  • Facebook profil