Intuice

Intuice pochází z latinského in-tuitum, doslova v-hled. Jde o náhlé poznání, které bývá provázeno pocitem jasnosti a jistoty, přestože není podloženo zřejmými důvody. Intuice má jiný význam pro člověka, který se dívá na svět z místa duality a pro člověka, který se dívá ze svého středu. Střed není úplně přesné označení, spíše jde o místo, které je ve středu a zároveň všude. Z tohoto místa se dívá na svět probuzená bytost.


Duální pohled na intuici

Intuice přináleží elementu ohně, tedy mužské polaritě. Energie intuice pochází z ohně, ale šíří se vzduchem, tedy v oblasti mysli, proto je často přirovnávána k blesku. Jde o náhlé propojení mnoha nitek, které se v jednom momentu přítomnosti setkají a vykřesají jiskru, tak dobře nám známou v podobě tzv. aha efektu. Prostě to VÍM, aniž bych přesně věděl, odkud to vyšlo, mám tu informaci vcelku a najednou. Dar intuice v této podobě je doménou muže, který v sobě spojil oblast vzduchu a ohně a otevřel se tomuto intuitivnímu informačnímu kanálu. Ženská polarita není vybavena takovouto podobou intuice, tam se pracuje spíš s minulostí a budoucností, než s náhlým vzplanutím intuice teď a tady. U ženy by se tedy v tomto smyslu spíš dalo mluvit o tušení.. Vychází z ženské polarity, tedy z elementu země a vody. Díky zemi je spojena se zkušeností celého rodu matek v minulosti nazpět a vůbec, celé zkušenosti života až k jeho z-rodu. V kombinaci s vodním elementem pak žena "cítí", tedy dá se říci "tuší" a tedy VÍ, podobně jako muž zasažený bleskem intuice. Žena tedy k tomuto poznání přichází skrze propojení a muž skrze vzplanutí. Obojí je intuicí a přesto ani jedno z toho, jelikož čerpá pouze z jedné poloviny celku, vždy to bude tou kterou polaritou silně ovlivněno. Časem po cestě k celistvosti si muž dovolí propojit se s vnitřním ženstvím a žena nechá vzplanout vnitřního muže. Intuice, která vzejde z tohoto propojení, je vyrovnaná.


Neduální pohled na intuici

Probuzený člověk už si nevybírá informace, dovoluje všemu, aby se dělo a tedy i všem informacím, aby byly přesně tam, kde být mají. Takový člověk intuici nepoužívá, tedy nevlastní, nemá, spíše se do ní s důvěrou uvolní a přímo ji žije. Intuice je rozpoznána jako proces a tento proces je žit. Z intuice jako náhlého vhledu, který přichází a odchází, se stává kontinuální proces přirozeného nazírání, jasnosti a jistoty prožívaného okamžiku.

715 zobrazení

Provozuje:

Eliška Ježková,

IČO 08057621,

Kozelská 56, 266 01 Beroun

  • Blog.cz Tomas Merlin Jezek
  • Soundcloud profil Thomas Merlin
  • Youtube kanál Cesta k celistvosti
  • Facebook profil