Dobro a zlo: vesmírná dualita?

Ať chceme nebo nechceme, žijeme v duálním světě. Avšak vyjadřují správně tuto dualitu pojmy jako je dobro a zlo? Aniž si to uvědomujeme, užíváme tyto pojmy často spíš k tomu, abychom označili, co je nám příjemné a nepříjemné, co přijímáme a k čemu máme odpor, tedy jde o naše osobní emoční hodnocení, které však neodpovídá polaritě dvou základních sil ve vesmíru (a v nás). Když říkáme, že je nám zle, vyjadřujeme tím naší nepohodu, ne přítomnost temných sil.


Pokud už bych měl užít termín dobro, chápu ho spíš jako harmonii mezi světlými a temnými stránkami Všehomíra. Zlo pak jako cokoliv, co tuto harmonii narušuje. Paradoxně to může být i přemíra světla a odmítání přijmout také temnou stránku nás samých. Temná nemusí tedy nutně znamenat "zlá". Možná by bylo lepší užívat jiného duálního pojmenování, než je dobro a zlo, na které lidé reagují tak citlivě a ve své podstatě nevystihuje dualitu světa, který nás obklopuje. Je snad Slunce dobré nebo zlé? Umožňuje život na Zemi a to je určitě dobré. Ale kdyby nás nechránilo elektromagnetické pole, spálilo by nás na prach. To by bylo zlé...

Čím tedy nahradit pojmy dobro a zlo? Můžeme třeba užít termíny Jana Mišky: vyzařovací složka a vzařovací složka Prasíly, která prostupuje celým vesmírem. Konkrétněji už zní mužská energie a ženská energie. Nebe a země, Slunce a Luna, světlo a tma, noc a den, pravotočivá a levotočivá spirála... Dvě strany téže mince, dvě tváře Existence. Když se říká, že Bůh je dobrý, neznamená to, že je "hodný", což je dost infantilní představa, ale spíše, že je v naprosté harmonii všech jeho složek. Být v rovnováze samo o sobě vytváří dobro. Dobro není výsledkem snahy, výsledkem boje, výsledkem potlačení zla. Dobro je přirozeným vyústěním rovnovážnosti celku.A o tom je náš život na Zemi. Slunce ráno vychází a večer zapadá. Měsíc dorůstá od novu k úplňku a zase ubývá. Roční období přicházejí a odcházejí. Každý den se do světa rodí jedinečné bytosti, jež obývají zemi, vzduch i vodu, a každý den některé umírají. Je to zlé? Ve skutečnosti by bylo zlé, kdyby tomu tak nebylo. Tím myslím, kdyby se vše dělo chaoticky, nebylo to vyvážené...

Jsme součástí přírody a prožíváme mnoho takových cyklů. Jednou z lekcí je nelpět ani na blažených stavech ani na stínových aspektech, neboť život je o změně, o věčném tanci protikladů. Světlo a blaženost nás vynáší do výšek vědomí a stínové stavy do jeho hloubek. K tomu, aby naše zkušenost zde na Zemi byla autentická a pochopení bylo úplné, potřebujeme oba póly Existence.

100 zobrazení

Provozuje:

Eliška Ježková,

IČO 08057621,

Kozelská 56, 266 01 Beroun

  • Blog.cz Tomas Merlin Jezek
  • Soundcloud profil Thomas Merlin
  • Youtube kanál Cesta k celistvosti
  • Facebook profil