Dharma o osobním příběhu

Když prohlédneš vlastní příběh, uvidíš, jak sloužíš podmínkám karmy. Toto vidění vlastní připoutanosti k osobnímu příběhu a všem dohodám a poutům ti otevírá vidění osobních příběhů všech lidí, se kterými se setkáš. Dojde ti, že nejen lidé jsou obtíženi karmou, ale i všechny živé bytosti, od prodavačky v obchodě, po trs trávy u cesty. Každá bytost si jede v kolejích své vlastní karmy, jako oběť příčiny a následku, která započala někdy se vznikem toho, čemu říkáme vesmír a v každém okamžiku přítomnosti je znovu a znovu oživována vědomím, které to vše prožívá. Dokud se toto vědomí ztotožňuje s příběhem, je obětí velkého soukolí samsáry, která žene živé bytosti jako hladové duchy ze zrození do zrození, aniž by si uvědomily, že jsou lapeni v pasti karmických návyků.

Člověk má oproti zvířatům a rostlinám však velkou výhodu v tom, že má schopnost seberealizace, kdy může toto zakletí prohlédnout a samsáru uvidět. Samsára samotná se tím nezmění. Bude člověka dál vyzývat k boji o přežití v systému, kde se přežít ve skutečnosti nedá. Vše pomine. Proto život člověka, který je ztotožněný s osobním příběhem, je ve výsledku vždy utrpením. Ale člověk, který to prohlédl, nemusí výzvu samsáry přijmout. Moje odpověď samsáře poté, co jsem ji takto uviděl byla: "ale já s tebou bojovat nebudu, výždyť já tě miluju..." Celá samsára dělá, co může, je prostě taková a já ji jako takovou přijal. Ale její hru hrát nemusím. Můžu, ale nemusím.

Moře života se bude nadále vzdouvat a klesat, jevy budou nadále vyvstávat a zase odcházet, ale nebude tu nikdo, kdo by jim kladl podmínky a uzavíral s nimi dohody. Samsára bude nahlížena jako převlečená nirvána, protože za každou bytostí bude viděna buddhovská podstata, čistá bytost, která uvěřila příběhu a zaprodala se samsáře. Jak se říká: čistému, vše čisté. Všichni už jste osvícení, lidičky, ale ještě si chcete hrát!

321 zobrazení

Provozuje:

Eliška Ježková,

IČO 08057621,

Kozelská 56, 266 01 Beroun

  • Blog.cz Tomas Merlin Jezek
  • Soundcloud profil Thomas Merlin
  • Youtube kanál Cesta k celistvosti
  • Facebook profil