Dharma o lezení po stínu Buddhy

Pokud jde o poznání pravé podstaty a konečné osvobození, dá se lidské snažení přirovnat ke snažení člověka, který uvízl na dně nekonečně hluboké propasti, z níž vidí jen nepatrný záblesk světla na druhém konci, vše ostatní je ponořené do tmy. Díky tomuto vidění světa mu dává smysl, aby se pachtil den za dnem vzhůru, za mlhavou vidinou světla, vynakládal úsilí, dosahoval úrovní, studoval každé zákoutí, sbíral a tříbil zkušenosti z lezení a stavěl na nich další postup. S každou další úrovní se poplácá po rameni, avšak cíl je stále v nedohlednu a tak jeho radost nikdy dlouho netrvá a spíš jen chvilkově překrývá všudypřítomnou svíravou bolest. Pravidelně nabírá síly a pak se z nich zase vydává a tak stále dokola a dokola a dokola, dokud nepřijde smrt.

Až ve chvíli smrti si lezec může uvědomit marnost jakéhokoliv dosavadního pachtění za představou, že konečné osvobození nalezne upínáním své pozornosti na iluzi světa, který si sám stvořil a usilovným snažením něčeho dosáhnout. Až nyní mu dojde, že ve skutečnosti není lezcem, k tomuto údělu se odsoudil sám, protože mu uvěřil. Proč ho nikdy nenapadlo, že propast ve skutečnosti neexistuje, že je jenom odrazem jeho mysli, která je natolik stažená sama v sobě, že připomíná propast? Kdyby jen tušil, že po celou tu dobu jen šplhá po stínu Buddhy a jeho domnělá cesta odněkud někam, je jen šlapání na místě a marná snaha uchopit prázdnotu.


Stačilo by otevřít svoji mysl, neklást na sebe podmínky a uvolnit sevření, kterým se svírá. A propast by zmizela... Ale to poznání si za života nedovolil, byl jako omámený světlem na vrcholu, který nebyl vrcholem, pouhou iluzí. Návyk znovu se rodit ho tak okamžitě vrhá do dalšího života a další hluboké propasti, na jejímž dně opět uvěří příběhu, že je lezec - oběť. A tak se bude dít stále dokola, vyzkouší si všechny možné způsoby a všechny povedou k utrpení, dokud se jeho mysl neotevře už za života, on se nepustí své představy o lezci a propasti a zcela vědomě nezastaví nekonečný cyklus utrpení: "Už to nebudu opakovat! Nemusím." S tímto viděním mu začíná dávat smysl, aby zbytek života ostatním, kteří jsou zakleti ve svých vlastních propastech, předal tuto možnost už dál netrpět.

Tam, kde oni vnímají nekonečnou vzdálenost, On vidí nekonečnou blízkost. Tam, kde oni vnímají naprostou oddělenost, On vidí jednotu. Tam, kde oni vnímají utrpení, On vidí blaženost. Nemusíme měnit sebe, to je představa lezce. K osvobození z propasti postačí změnit vidění.

115 zobrazení

Provozuje:

Eliška Ježková,

IČO 08057621,

Kozelská 56, 266 01 Beroun

  • Blog.cz Tomas Merlin Jezek
  • Soundcloud profil Thomas Merlin
  • Youtube kanál Cesta k celistvosti
  • Facebook profil