Celistvost: Rozdílný přístup muže a ženy

Jak jednou trefně řekl Pjér La Šéz, když hovoří žena, odpočívá, když hovoří muž, tak pracuje. Můžeme to sledovat v přímém přenosu během jakékoliv konverzace, které se účastní obě pohlaví. Ale já bych se rád nyní zaměřil více do hloubky, na fenomén smyslu života, bytí, osvícení či jak to nazvat, prostě na rozdílný přístup muže a ženy k bytí o sobě. Komunikace na tato témata odpovídá stejným principům mužsko-ženského světa, jako konverzace na jakékoliv jiné téma.

Obecně mají muži tendenci brát tuto svojí misi za osvícením, za pravdou s velkým P, příliš vážně a mnohdy mají problém s nasloucháním. Mužský, jangový princip je totiž vyřazovací, pronikající, kdežto ženský, jinový je přijímající, pohlcující. Proto naslouchání, tedy přijímání, které jde ženám přirozeně lépe, stojí muže mnoho sil a naopak, stručná formulace a jasné vyjádření toho, co mají na mysli, zase dělá problém ženám (i když problém s tím má opět jen muž, žena se nepotřebuje jasně vyjádřit, podstatné je pro ni sdílení a emoce). Hovořící muž má jasno. Jde mu o to, aby vysvětlil, přesvědčil, dobyl pomyslné sémantické území. Od svého protějšku vyžaduje jasné a stručné vyjadřování. Jak říká jeden známý - jako návod na pračku, a bez zbytečných emočních výlevů. Háček je v tom, že hlubší poznání, které lze označit termíny Bytí, Existence, Smysl života, Osvícení apod., nelze tímto čistě mužským přístupem poznat. Člověk není jako pračka. Nelze říci: tady přidej těsnění, dotáhni ten šroub, roztoč buben a přijdeš na smysl svého života... Je třeba jít za slova, za všechny návody a popisy, do roviny pocitů a symbolů, do roviny intuitivního vnímání. Příkladem může být třeba poesie, pohádky či mýty. Těžko tam hledat něco podobného návodu na opravu pračky. Ženy se v této rovině pohybují snáz, respektive ženský princip - muž s probuzenou a zvědomělou Animou s tím je v souladu také. Když ženy tzv. "slepičí", tak vlastně relaxují a nalaďují se jedna na druhou. Slova nejsou až tak podstatná, spíš jde o pocity, které v nich ta slova vyvolávají. Co však ženám chybí, když nemají probuzeného a zvědomělého Anima, je jasný úsudek. Mnohdy si skálopevně stojí na úplně nepodložených až infantilních názorech. Jejich cesta za osvícením (Pravdou, Smyslem, to je jedno jak to nazveme) pak ztroskotává na tom, že ulpí na nějakém mistrovi, který je imponuje, na otřepaných frázích a polopravdách, rozplývají se nad citáty, aniž by je chápali, jen se živí tím, jakou emoci v nich vyvolává. Snadněji také podléhají charismatickým osobnostem, do kterých nevědomě promítají svého Anima a bez úsudku ho přijímají.


Neberte to jako bernou minci, každý jsme trošičku jiný, ale obecné tendence jsou patrné. Jako vždy, hovořím z velké části z vlastní zkušenosti. Např. před několika měsíci se mi zdál sen, že jsem společně se svojí Animou odletěl na svazku nafukovacích balonků a přistáli jsme v nějaké zemi, kde jsem byl poprvé a kde se hovořilo jiným jazykem. Ten sen dokázal pomocí symbolů vystihnout podstatu mnohem lépe, než celý tento článek.

Jak vidno, bez celistvosti - přijetí a zvědomění svého vnitřního protipólu je téměř nemožné dojít někam hlouběji do své podstaty, k Pravdě, Bytí, Osvícení, to je jedno jak to nazveme. Cesta muže, který tráví příliš času v hlavě, je cestou, která je dlážděna pojmy a vede od jedné "mise" ke druhé, ale v konečném důsledku se odehrává stále na povrchu, v sémantické rovině. Vnitřní žena ho dokáže z tohoto bludného kruhu vynést a dát mu nový pohled - intuici a cit. Anima je přímo archetypem života - Velké Matky, může tedy muže doslova uzemnit a dát mu možnost kráčet po zemi spontánně, osvobozen od pojmů a představ, ale přesto smysluplně. Naopak, cesta ženy končí tam, kde podlehne nevědomé fascinaci svým Animem, kterého projektuje do nějakého "pravého učení" nebo "velkého mistra" a bez úsudku se mu odevzdává. Tedy, ona si může myslet, že má zdravý úsudek, ale ve skutečnosti podléhá své fascinaci, která úsudek pokřivuje. Pak, přestože je pod vlivem iracionálních přesvědčení, jí nedokáže otřást žádná logika, její přesvědčení padá až s rozpadem celého jejího vnitřního světa. Rozvíjením své vnitřní stránky, vědomým spojením se svým Animem, se žena stává vědomější a určitější, pokud jde o to, v co věří a cítí, a je schopna tyto své postoje a názory otevřeně vyjadřovat. Když je Animus zvědomělý, když ho žena cítí, přestává ho projektovat do mužů (otce, partnera, gurua) a stává se nezávislou a svobodnou. A to je dobrý start do vědomého života.


107 zobrazení

Provozuje:

Eliška Ježková,

IČO 08057621,

Kozelská 56, 266 01 Beroun

  • Blog.cz Tomas Merlin Jezek
  • Soundcloud profil Thomas Merlin
  • Youtube kanál Cesta k celistvosti
  • Facebook profil